Sashimi Choice

Three Pieces per order

 • Tuna  $7.95

 • Salmon $7.95

 • Yellowtail  $9.45

 • White Fish  $6.45

 • Eel  $8.75

 • Smoked Salmon  $6.95

 • Crab Stick  $6.45

 • Egg  $5.95

 • Shrimp  $7.95

 • Squid  $6.95

 • Octopus  $5.95

 • Mackerel  $4.95

 • Scallop  $8.95

 • Escolar  $7.95